Motivaţie

Tratamentul pacientului cu o tumoră cerebrală malignă este multidisciplinar și complex. De cele mai multe ori, în prima linie stă chirurgia care trebuie să asigure o rezecție cât mai completă a tumorii, un diagnostic anatomopatologic cert și, în același timp, să păstreze un nivel de performanță neurologică maxim, cât mai aproape de normal. Radioterapia și chimioterapia sunt indispensabile și au contribuția sa la reducerea numărului de celule maligne. De asemenea, urmărirea periodică, re-intervenția chirurgicală, re-iradierea și schimbarea la timp a chimioterapiei, ca și terapiile adjuvante și paliative sunt egal importante. Succesiunea corectă și calitatea acestor etape terapeutice sunt esențiale, rezultatul măsurându-se în durata de viață a pacientului.

Din păcate, în România, la ora actuală, nu există un protocol coerent și general acceptat de management al pacientului cu afecțiuni neuro-oncologice. În mod frecvent, vedem pacienți operați cu rezecții parțiale, deficite postoperatorii severe, protocoale incorecte de iradiere sau cure ineficiente de chimioterapie citostatică. Evident, speranța de viață a acestor pacienți, fără tratamentul corect, este mai mică.

Ce ne propunem nu este inventarea unui tratament-miracol pentru glioblastom și alte tumori cerebrale maligne, ci elaborarea unui standard de tratament care să includă maximum și optimum din toate formele de terapie disponibile în România, în prezent. 

Considerăm esențială colaborarea interdisciplinară între neurochirurg, anatomopatolog, radioterapeut, oncolog, neurolog, radiolog și fiziokinetoterapeut, toate aceste specialități fiind indispensabile desfășurării unui act medical corect în acest domeniu.

Ne propunem organizarea unor întâlniri periodice (lunare) între reprezentanții tuturor acestor specialități, în cadrul cărora să discutăm cazurile clinice cu care ne confruntăm și în care să elaborăm, de comun acord, protocoalele optime de management al pacienților. Aceste întâlniri vor fi dublate de stabilirea unor contacte și a unui sistem eficient de comunicare, astfel încât să ușurăm la maximum eforturile pacienților de-a lungul perioadei de tratament.

Pentru a măsura în mod obiectiv eficiența acestor protocoale, ne propunem efectuarea unui studiu prospectiv în care să urmărim evoluția acestor pacienți, cuantificând rezultatele și comparându-le cu practica curentă și literatura de specialitate.